Тръжна документация по проектно предложение „Подкрепа за прехода към кръгова икономика”

публикувано на 29.11.2023

Във връзка с предварително изпълнение по подадено проектно предложение  № BG-RRP-3.008-0665 „Подкрепа за прехода към кръгова икономика” Уолтопия АД обявява процедура за определяне на  изпълнител избор с публична покана по ПМС № 80/2022. Тръжната документация може да свалите ОТТУК

To top